19 de juliol 2013

Frase aleatòria 19 de juliol

Avui la frase aleatòria diu:

"També l'amistat podria ser una màquina
que funcionés sempre, va pensar en Bloom.
Lliurada, com està, a vísceres que senten
o a estratègies cel.lulars fosques, l'amistat és poc previsible, 
té alts i baixos, depèn massa de l'estat
general del cos."

Del llibre "Un viatge a l'Índia" de Gonçalo M. Tavares.