09 d’agost 2011

Concurs de relats curts Festa Major

BASES DEL CONCURS
- Els relats curts seran originals i creats per a l’ocasió.
- Els textos seran preferentment en llengua catalana, castellana o
anglesa, però atenent a la diversitat de Santa Coloma de Gramenet,
s’acceptaran textos de la llengua dels països d’origen, sempre que
aportin la corresponent traducció al català.
- Les creacions han de estar relacionades amb el tema de la Festa
Major de Santa Coloma de Gramenet. Els /les autors/es són lliures
d’establir aquesta relació.
- Els relats curts no haurien de passar de les 250 paraules.
- Es crearan tres categories: Premi “Majors de 18 anys Expo-Coloma”,
“Premi Joves JAK, de 13 a 17 anys” i “Premi Joves JAK menors de
12 anys”.
- L’organització nomenarà un jurat que seleccionarà fins a cinc relats
curts de cada categoria i seran aquests mateixos finalistes els que
triaran els guanyadors.
- Els textos seran enviats a l’e-mail de l’organització
(info@jak.org.es) o lliurats a mà a la llibreria Carrer Major, en tots
dos casos haurà de constar l’edat, el nom del participant i un telèfon
o adreça de correu electrònic de contacte.
- El termini màxim d’entrega serà el 10 de setembre de 2011.
- L’organització es reserva el dret d’usar els relats curts presentats per
promocionar el concurs.
- L’organització podrà rebutjar aquells relats curts que atemptin contra
la convivència i els bons costums de Santa Coloma de Gramenet.
- Entre tots els participants se sortejarà un e-book.


Pdf amb les bases i exemples de les modalitats.