21 d’abril 2008

La vida sale al encuentro, de José Luis Martin Vigil
La vida sale al encuentro.
José Luis Martín Vigil

No sé si encara es troba a les llibreries. Escrita l'any 1955 jo la vaig llegir l'any 1969, quan feia furor entre els adolescents del meu curs. José Luis Martín Vigil era jesuita i es dedicava a l'ensenyament. En aquesta època va escriure Una chabola en Bilbao, Primer amor primer dolor, Los curas comunistas, Sexta galeria, Réquiem a cinco voces, ... suposo que llegida ara deu ser una novel·la nyonya i sentimental, però en aquella època era la exaltació de les nostres emocions més íntimes.A la web d'Homo legens, he trobat el primer capítol.