02 de desembre 2006

Els ulls i la paraula


Desprès d"Els ulls dels pobres", Juan Guerrero i Gramenet, imatge solidària publiquen el llibre de fotografies Els ulls i la paraula.
Aquest llibre presenta els treballs de 23 fotógrafs de reconegut prestigi comentats per personatges de la vida pública catalana.
Els guanys de la venda de fotografies i llibres serveix per finançar un projecte de solidaritat amb la població indígena camperola de Guatemala.

Ja a la venda al preu de 25 €.